Dílna animovaného filmu

Termíny

8.7 - 14.7.2024 (PLNO - žádný náhradník)
19.8 - 25.8.2024 (4 volná místa)

Popis

Dílna animačních technologií s výstupem krátkého filmu. Frekventanti budou rozděleni podle zájmu, věku a dovedností do malých skupin, ve kterých se budou věnovat realizaci krátkého animovaného filmu (filmů) technikami 2D animace. Účastníkům budou předvedeny jednotlivé technologie. Formou přednášek, ukázek a praktických seminářů se naučí s nimi zacházet tak, aby byli schopni pod vedením lektora vytvořit vlastní animovaný film. Výsledné práce budou ozvučeny vlastními ruchy a hudbou – jsou tedy vítáni i účastníci se zájmem o tvorbu ruchů či se zájmem o práci s hudbou.

Vedoucí této dílny

Mgr. MgA. Pavel Trnka
Učitel
Studoval UTB Zlín – Animovaný film, UHK – Textilní tvorba, UHK – Výtvarná výchova, SUPŠS – Hutní sklo. Učitel oborů kreslený animovaný film, počítačová grafika, klasická kresba a malba na SŠAKHK a na UHK. Jezdí na koloběžce.

Info

Cena: 8150 - 8750 Kč

Pro konkrétní cenu rozklikněte detail dílny

Kontakt: dilny@ssakhk.cz

Ukončení projektu IKAP, který financoval pobyt, stravu a část nákladů na dílny.

Přihláška na dílnu

Dílna animovaného filmu

8.7 - 14.7.2024 (PLNO - žádný náhradník)
19.8 - 25.8.2024 (4 volná místa)
Cena:
  Všeobecnými podmínkami

Info

  • Bohužel nejsme schopni zajistit speciální stravu pro alergiky (lepek, laktóza, . . ), diabetiky či ostatní osoby se speciálními stravovacími potřebami.
  • Možnost nosit si jídlo z domu po domluvě!
  • Také nemáme dostatečně velkou personální základnu pro zajištění asistenční péče pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Pokud Vám po vyplnění a odeslání přihlášky nedorazí potvrzovací email nebo máte dotazy, kontaktujte nás, prosím, na adrese dilny@ssakhk.cz