Vedoucí na dílnách

Dílna programování a robotiky

Matěj Lang
Učitel
Vystudoval FIT ČVUT obor softwarove inženýrství. Na kybernetice vyučuje programování, mikroprocesorovou techniku, programování v jazyku C++, programování pro Android a nově zabezpečení v počítačových systémech. Ve volném čase pracuje pro sdružení HKFREE.org jako správce sítí. Mezi jeho záliby patří programování, fotografování a bastlení.
David Podzimek
Učitel
Absolvent, nyní učitel Kyberny, mentor, instruktor prázdninových dílen, programátor a sportovec. Specializuje se na programování v jazyce C#, především na webové a mobilní aplikace, ale zajímá se také o 3D tisk, fotografování či filmování. Působí jako trenér mládeže v Hradeckém klubu pozemního hokeje.

Dílna webových stránek

Ing. Josef Zelba
Učitel

Výtvarná a portrétní dílna

Tomáš Záhořík
Učitel
Malíř, lektor, arteterapeut. Působí jako lektor výtvarných kurzů a workshopů. Výtvarné vzdělání v klasické malbě a kresbě získal v letech 1970 – 1980 u královéhradeckého malíře Oty Klečka. Prošel přirozeným vývojem své umělecké tvorby až se dostal k expresivní malbě, která se přímo opírá o principy energie, se kterou je nezbytné v životě pracovat a dále ji rozvíjet. Síla a krása malby je v její individuální jedinečnosti a neopakovatelnosti. Vzhledem k tomu, že umění je velmi subjektivní záležitost a vychází z rozdílných pohledů na svět, je přesvědčen, že jedno téma na jeden obraz nestačí. To je nekonečný pramen inspirace. Propojení jeho tvorby s životní cestou uskutečnil v osobním projektu výtvarných kurzů. Touto formou předává své zkušenosti těm, kteří mají zájem poznávat a rozvíjet svou přirozenou tvořivost skrze výtvarný projev. Je absolventem pětiletého výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii SUR s arteterapeutickým zaměřením, dvouletého akreditovaného kurzu v artefiletice a arteterapii a dalších kurzů pro uměleckou a lektorskou činnost.

Fotografická dílna

Ing. Jiří Petera
Učitel
Učitel SŠAKHK (fotografie a tiskové technologie) a FAMU (digitální obraz, digitální dokumentace, historické fotografické postupy a fotografická chemie). Dlouholetý lektor na mezinárodní letní škole fotografie v Popradu (Liptovský Mikuláš). Školitel digitální fotografie IMPLUS HK. Rád vaří, peče a jí.

Filmová dílna

Bc. Martin Mercl
Učitel
Studoval obor počítačová grafika na SŠaVOŠ AK a v současné době je studentem Univerzity Hradec Králové. Na SŠaVOŠ AK vyučuje předmět kinematografie, 3D grafiku a tvorba webových stránek. Na jeho fenku beagla nikdy nezapomenete.

Dílna animovaného filmu

Mgr. MgA. Pavel Trnka
Učitel
Studoval UTB Zlín – Animovaný film, UHK – Textilní tvorba, UHK – Výtvarná výchova, SUPŠS – Hutní sklo. Učitel oborů kreslený animovaný film, počítačová grafika, klasická kresba a malba na SŠAKHK a na UHK. Jezdí na koloběžce.

Dílna herního vývoje

Kryštof Šuk
Učitel
Absolvent Sš a Voš aplikované kybernetiky. Jeho zájmem jsou 3D aplikace, webové stránky a UX. Během studia vytvořil několik aplikací pro virtuální realitu a mnoho dalších projektů.

Dílna počítačové grafiky

Jaroslav Hývl
Učitel
Absolvent SŠ a VOŠ Aplikované Kybernetiky, student grafické tvorby a multimédií na Univerzitě Hradec Králové. Několik let funguje jako lektor animace na různých festivalech. Už během studia na střední škole se živil počítačovou grafikou.

Fotografická a kinematografická dílna

Lukáš Hypius

Absolvent SŠ a VOŠ Aplikované Kybernetiky a nyní student Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Instruktor prázdninových dílen a promítač v kině. Mezi jeho záliby patří film a klasická a digitální fotografie.