Dílna webových stránek

Termíny

Pro tuto dílnu není vypsán žádný termín

Popis

Dílna webů byla zrušena z důvodů nízkého zájmu.
Návrh, tvorba a prezentace webových stránek. Cílem dílny je vytvořit na volné téma grafický návrh a realizaci webových stránek a jejich prezentaci na internetu. V rámci tvorby návrhu se účastníci projektu seznámí se základní prací v programu Adobe Photoshop, následně se naučí používat program pro tvorbu a editaci html kódu Adobe Dreamweaver. Vedle technických poznatků si účastníci osvojí práci s webovými službami, webhostingem a registrací domén. Tato tématika bude demonstrována na několika aktivních webových stránkách, zároveň se účastníci seznámí s problematikou SEO optimalizace. Pro každého z účastníků, který nemá nebo nemůže použít vlastní PC či notebook, bude k dispozici školní počítač. Dále je k dispozici projektor, smartboard, tiskárna a několik digitálních fotoaparátů. Úprava obrázků, fotografií a navržení webových stránek bude probíhat v aplikaci Adobe Photoshop.

Vedoucí této dílny

Ing. Josef Zelba
Učitel

Info

Cena: 4 200 Kč

Kontakt: dilny@ssakhk.cz

Přihláška na dílnu

Dílna webových stránek

Info

  • Bohužel nejsme schopni zajistit speciální stravu pro alergiky (lepek, laktóza, . . ), diabetiky či ostatní osoby se speciálními stravovacími potřebami.
  • Možnost nosit si jídlo z domu po domluvě!
  • Také nemáme dostatečně velkou personální základnu pro zajištění asistenční péče pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Pokud Vám po vyplnění a odeslání přihlášky nedorazí potvrzovací email nebo máte dotazy, kontaktujte nás, prosím, na adrese dilny@ssakhk.cz
Není vypsaný žádný termín pro tuto dílnu